John Paul II University of Lublin: How History Defines the Relationship between Identity and Internationalization

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Visnja Car
Miejsce: Boston
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: Identity and Internationalization in Catholic Universities: Exploring Institutional Pathways in Context
Redaktorzy: Hans de Wit, Andres Bernasconi, Visnja Car, Fiona Hunter, Michael James, Daniela Véliz
Strony od-do: 231-242
Streszczenie: Artykuł jest studium przypadku: w kontekście przemian polityczno-społecznych i edukacyjnych zaprezentowany jest KUL przez pryzmat historii, katolickiej tradycji intelektualnej, współczesnych wymagań menadżerskich oraz badań i nauczania. Pokazane jest jak historia kształtuje formy i stopień umiędzynarodowienia nie naruszając katolickiej tożsamości
Słowa kluczowe: KUL, katolicka tradycja intelektualna, umiędzynarodowienie, katolicka tożsamość, misja uniwersytetuCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Lekka-Kowalik and Visnja Car",
title = "John Paul II University of Lublin: How History Defines the Relationship between Identity and Internationalization",
journal = "",
year = "2018",
pages = "231-242"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lekka-Kowalik, E. and Visnja Car(2018). John Paul II University of Lublin: How History Defines the Relationship between Identity and Internationalization. , 231-242.