Rational Technology Assessment in need of a philosophical framework

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska (ISSN: 1641-3466)
Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 113(1991)
Strony od-do: 219-231
Streszczenie: Armin Grunwald zaproponował program racjonalnej oceny techniki (RTA), łączący etykę techniki i TA, tak by zapewnić zarówno empiryczny, jak i normatywny wymiar sądów wartościujących technikę. Niniejszy artykuł przedstawia sposób radykalizacji tego programu. Na tle podstawowych założeń TA zostaje naszkicowana propozycja Grunwalda, a następnie pokazane, że zrealizowanie celów RTA – formułowanie ocen i rekomendacji dla decydentów – wymaga osadzenia RTA w filozofii, która uznaje normatywną strukturę rzeczywistości. Dopiero wtedy sądy wartościujące i płynące z nich rekomendacje RTA uzyskają racjonalne uzasadnienie. Traktowanie tych sądów albo jako sądów optymalizujących rozmaite wartości obecne w technice, albo jako sądów typu “jeżeli-to” (a więc ostatecznie jako sądów opisowych aksjologicznie neutralnych) nie respektuje wskazanych przez Grunwalda wymiarów racjonalności (kognitywnego, praktycznego i ocennego). Zostaje postawiona hipoteza, że filozofia klasyczna, rozwijana przez lubelską szkołę filozoficzna jest dla RTA obiecującym paradygmatem.
Słowa kluczowe: racjonalna ocena techniki, racjonalność kognitywna-praktyczna-ocenna, sądy wartościujące, normatywna struktura rzeczywistości, racjonalne uzasadnienie wartościowań
Dostęp WWW: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20115/13%20Lekka-Kowalik.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Lekka-Kowalik",
title = "Rational Technology Assessment in need of a philosophical framework",
journal = "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska",
year = "2018",
number = "113(1991)",
pages = "219-231"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lekka-Kowalik, E. (2018). Rational Technology Assessment in need of a philosophical framework. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 113(1991), 219-231.