2021

2020

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzja w przewodzie habilitacyjnym


2018
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymOdznaczenie krajowe państwowe


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2016

Redakcja naczelna publikacji naukowejRecenzja w przewodzie doktorskim


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


2015

Organizacja konferencji międzynarodowej
Wygłoszenie referatu na konferencji


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna publikacji naukowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


Odznaczenie krajowe resortowe2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej

2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2011Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2008Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2007


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym