2020
2019

 • People with disabilities as a gift and a challenge for the church
  [Osoby z niepełnosprawnością jako dar i wyzwanie dla Kościoła]

  [w:] HTS Teologiese Studies

 • Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  2018
  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym  Odznaczenie krajowe państwowe


  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


  2016

  Redakcja naczelna publikacji naukowej  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


  2015

  Organizacja konferencji międzynarodowej
  Wygłoszenie referatu na konferencji


  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Redakcja naczelna publikacji naukowej  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji


  Odznaczenie krajowe resortowe  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  2012  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


  2011  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2008  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2007


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym