A parson in the era of transformations

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Diacovensia (ISSN: 1330-2655)
Rok wydania: 2014
Tom: 22
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 201-217
Streszczenie: Artykuł został poświęcony problematyce kierowania parafią przez proboszcza w epoce przemian, jakie dokonują się w Europie Środkowo-Wschodniej. Zmiany te są wielorakie i złożone. W artykule skoncentrowano się na zmianach społeczno-kulturowych i religijnych, które stanowią zasadnicze tło posługiwania proboszcza. Sprawiają one, że dotychczasowy model kierowania wspólnota parafialną staje się niewystarczający i nieadekwatny do współczesnych wyzwań. Odwołując się do teorii organizacji i kierownictwa podjęta została próba wskazania na kierunki działań proboszcza, aby parafia stawała się coraz bardziej wspólnotą ewangelizującą. W oparciu o nauczanie Kościoła i tę teorię zauważone zostały cechy proboszcza, szczególnie przydatne do kierowania parafią. Zwrócono także uwagę na niektóre sposoby formacji kapłańskiej, mogące pomóc proboszczom skutecznie realizować ich posłannictwo.
Słowa kluczowe: proboszcz, parafia, przemiany religinościCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "A parson in the era of transformations",
journal = "Diacovensia",
year = "2014",
number = "2",
pages = "201-217"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2014). A parson in the era of transformations. Diacovensia, 2, 201-217.