Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych
[The pros and cons of pastoral formation at Polish seminaries]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja rektorów WSD w Polsce
Miejsce: Olsztyn