Polskie drogi nowej ewangelizacji
[Polish path of the new evangelization]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Redaktorzy: Kazimierz Święs