The apostolate of the disabled

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie (ISSN: 0208-9041)
Rok wydania: 2013
Tom: 160
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 522-533
Streszczenie: Apostolstwo jest działalnością zmierzającą do budowy Królestwa Bożego na ziemi. Powołani są do niego wszyscy katolicy na mocy sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Do apostolstwa zostały powołane także osoby niepełnosprawne, na miarę swoich możliwości. Angażują się one w Kościele i w społeczeństwie. Apostolat społeczny niepełnosprawnych jest realizowany głównie w rodzinie i środowisku sąsiedzkim. Dużą wagę przywiązuje się również do apostolstwa w środowiskach lokalnych i w środowiskach ludzi niepełnosprawnych. Zaangażowanie osób niepełnosprawnych we wspólnocie Kościoła dotyczy przede wszystkim działalności we własnych parafiach. Osoby takie mają również możliwość apostolstwa w ramach zrzeszeń religijnych.
Słowa kluczowe: niepełnosprawny, niepełnosprawność, apostolstwo, apostolat, apostolstwo niepełnosprawnych, apostolat niepełnosprawnych, niepełnosprawni, niepełnosprawni w KościeleCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "The apostolate of the disabled ",
journal = "Ateneum Kapłańskie",
year = "2013",
number = "3",
pages = "522-533"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2013). The apostolate of the disabled . Ateneum Kapłańskie, 3, 522-533.