Martin Uhal

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Wydział Teologii w Koszycach