Gospodarowanie zasobami ludzkimi a duszpasterstwo
[Human resources management and the pastoral care]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2015
Tom: 62
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 69-82
Streszczenie: Gospodarowanie zasobami ludzkimi jest procesem zmierzającym do zapewnienia organizacji kompetentnych pracowników na określonych stanowiskach. W duszpasterstwie oznacza on głównie pomoc w odkryciu powołania duchownego oraz przygotowanie i doskonalenie realizujących posługę pastoralną. Zastosowanie zasad wypracowanych przez nauki o zarządzaniu może przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału duszpasterzy oraz podniesienia efektywności ich działalności. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w duszpasterstwie wiąże się z jego planowaniem. Są to procesy wzajemnie się przenikające i warunkujące. Troska o formację stałą prezbiterów i coraz pełniejsze poznawanie ich celów w ramach posługi powinno być skorelowane z planami duszpasterskimi.
Słowa kluczowe: gospodarowanie zasobami ludzkimi, polityka personalna, duszpasterstwo, duszpasterz, planowanie duszpasterskie
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RT2015z6_069-082_Lipiec.pdf
DOI: 10.18290/rt.2015.62.6-5Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Gospodarowanie zasobami ludzkimi a duszpasterstwo",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2015",
number = "6",
pages = "69-82"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2015). Gospodarowanie zasobami ludzkimi a duszpasterstwo. Roczniki Teologiczne, 6, 69-82.