Mariusz Drozdowski

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Dariusz Lipiec
Tytuł publikacji: Nowoewangelizacyjny wymiar pantomimy. Studium teologiczno-pastoralne
Nazwa jednostki: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu