Duszpasterstwo Ludzi Morza w Polsce. Studium teologicznopastoralne
[The pastoral ministry of the people of the sea in Poland.The theological and pastoral study.]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Sławomir Gadowski
Tytuł publikacji: Duszpasterstwo Ludzi Morza w Polsce. Studium teologicznopastoralne