Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych
[The pros and cons of pastoral formation at Polish seminaries]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Niepokalanów
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych w kontekście wyzwań Nowej Ewangelizacji : 51. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (Olsztyn 07-10.09.2015 r.) : 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego (1565-2015)
Redaktorzy: Piotr Matuszak
Strony od-do: 9-23