The Parish Pastoral Care and the Immigrants

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2017
Tom: 64
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 67-80
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/7565/7658
DOI: 10.18290/rt.2017.64.6-5Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "The Parish Pastoral Care and the Immigrants",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2017",
number = "6",
pages = "67-80"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2017). The Parish Pastoral Care and the Immigrants. Roczniki Teologiczne, 6, 67-80.