Pastoral Care of the Disabled in the Directory for Catechesis Published on March 23, 2020

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Rocznik Teologii Katolickiej (ISSN: 1644-8855)
Rok wydania: 2020
Tom: 19
Strony od-do: 159-170
Streszczenie: Nowe Dyrektorium o katechizacji podejmuje problematykę katechezy osób z niepełnosprawnością w kontekście całokształtu działalności pastoralnej Kościoła. Podstawą duszpasterstwa takich osób, w tym także katechizacji, jest godność osoby ludzkiej, jaką są one obdarzone, oraz fakt włączenia w Chrystusa i do wspólnoty chrześcijańskiej przez sakrament chrztu. Obecność osób z niepełną sprawnością we wspólnocie kościelnej i społeczności cywilnej jest darem, ponieważ ubogacają ją one wyzwalając pokłady dobra. Takie osoby są adresatami oraz podmiotami głoszenia słowa Bożego i działalności liturgicznej. Dedykowaną im posługę kościelną należy jednak dostosować do ich możliwości i potrzeb, a także w odpowiedni sposób dostosować je do działalności apostolskiej, przede wszystkim do dawania świadectwa chrześcijańskiego życia.
Słowa kluczowe: Dyrektorium o katechizacji, niepełnosprawność, duszpasterstwo osób z niepełnosprawnością, katecheza osób z niepełnosprawnością
Dostęp WWW: http://www.rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/issue/view/2/8
DOI: 10.15290/rtk.2020.19.10



Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Pastoral Care of the Disabled in the Directory for Catechesis Published on March 23, 2020",
journal = "Rocznik Teologii Katolickiej",
year = "2020",
pages = "159-170"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2020). Pastoral Care of the Disabled in the Directory for Catechesis Published on March 23, 2020. Rocznik Teologii Katolickiej, 159-170.