Kontrola operacyjna w parafii
[The operational control in the parish]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2018
Tom: 65
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 111-121
Streszczenie: Artykuł przedstawia możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w parafii. Przedstawiona została najpierw istota kontroli operacyjnej, zwanej również kontrolą operacji, a następnie jej stosowanie w przedsiębiorstwach pierwszego i drugiego sektora. W dalszej części zostały ukazane możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w duszpasterstwie parafialnym, a zwłaszcza planów i programów duszpasterskich, realizacji duszpasterstwa oraz sprawujących posługę duszpasterzy.
Słowa kluczowe: kontrola operacyjna, kontrola operacji, kontrola w parafii, kontrola w duszpasterstwie, parafia, duszpasterstwo w parafii
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/10207/10222
DOI: 10.18290/rt.2018.65.6-8Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Kontrola operacyjna w parafii",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2018",
number = "6",
pages = "111-121"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2018). Kontrola operacyjna w parafii. Roczniki Teologiczne, 6, 111-121.