Duszpasterstwo rodzin w parafii
[Pastoral care of families in the parish]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016