Odwiedziny duszpasterskie rodzin
[Pastoral visits family]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin-Rzeszów
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Duszpasterstwo rodzin : refleksja naukowa i działalność pastoralna
Strony od-do: 418-432
Słowa kluczowe: duszpasterstwo rodzin, duszpasterstwo, rodzina, odwiedziny, wizyta duszpasterska