The diocesan pastoral care of the family In the light of the opinions of the diocesan family priests and the diocesan family counsellors

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie (ISSN: 0208-9041)
Współautorzy: Grzegorz Pyźlak
Rok wydania: 2013
Tom: 161
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 490-502
Streszczenie: Od czerwca do września 2012 r. przeprowadzone zostały badania naukowe, w których wzięło udział 25 diecezjalnych duszpasterzy rodzin i 24 diecezjalnych doradców życia rodzinnego z losowo wybranych diecezji w Polsce. Osoby te udzieliły standaryzowanego wywiadu, w którym wypowiedziały się na temat podmiotu duszpasterstwa rodzin w diecezji i jego formacji, realizacji zadań duszpasterstwa rodzin oraz miejsca i form jego realizacji. W niniejszym opracowaniu zawarte zostały wyniki przeprowadzonych badań. Wynika z nich, że stan duszpasterstwa rodzin w diecezjach polskich odbiega od założeń zawartych w nauczaniu Kościoła. W posługę pastoralną wobec rodzin zaangażowanych jest zbyt mało osób, zwłaszcza świeckich specjalistów. Z tego powodu duszpasterstwo rodzin nie może zaspokoić wszystkich potrzeb osób realizujących powołanie do życia małżeńsko-rodzinnego. Przygotowanie do pracy w tym duszpasterstwie w wielu wypadkach nie spełnia standardów określonych przez Magisterium Ecclesiae. Analiza uzyskanych wypowiedzi respondentów pozwala wysnuć wniosek, że nie wszystkie zadania duszpasterstwa rodzin wypełniane są w zadowalającym stopniu. Istnieje potrzeba zintensyfikowania pracy pastoralnej na szczeblu dekanalnym i parafialnym, a także rozwijania takich inicjatyw jak duszpasterski telefon zaufania. Potrzebna jest także większa liczba ośrodków adopcyjnych i domów samotnej matki.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec and Grzegorz Pyźlak",
title = "The diocesan pastoral care of the family In the light of the opinions of the diocesan family priests and the diocesan family counsellors",
journal = "Ateneum Kapłańskie",
year = "2013",
number = "2",
pages = "490-502"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. and Grzegorz Pyźlak(2013). The diocesan pastoral care of the family In the light of the opinions of the diocesan family priests and the diocesan family counsellors. Ateneum Kapłańskie, 2, 490-502.