Dorobek naukowy i rozprawa habilitacyjna
[Review in postdoctoral degree conferral procedures]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Jolanta Kurosz
Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu