2019

Rozprawy doktorskie
  • Środki społecznego przekazu w ewangelizacji. Studium z edukacji medialnej na przykładzie diecezji siedelckiej w latach 1992-2017

2017

Rozprawy doktorskie
  • Apostolat rodziny wielodzietnej. Studium z duszpasterstwa rodzin

2015

Rozprawy doktorskie
  • Formacja chrześcijańska pątników. Studium teologicznopastoralne w świetle badań uczestników Pieszej Pielgrzymki Podolskiej na Jasną Górę