20202019

 • Kukiela studia nad Czartoryskim

 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Recenzja w przewodzie doktorskim

  2018
  Organizacja konferencji międzynarodowej

  2017


  Artykuł w czasopiśmie


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego
  2015  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  2014  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Redakcja naczelna publikacji naukowej
  2013


  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Recenzja naukowa w czasopiśmie  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego  Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


  Kierownictwo realizowanego projektu - budżet państwa


  2011  Hasło encyklopedyczne


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego
  Recenzja w przewodzie doktorskim

  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  2010


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2009  2008  2007
  2002


  Tłumaczenie artykułu naukowego


  2000