Co po Kieniewiczu?
[After Kieniewicz]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Historiografia polska w sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza
Miejsce: Lublin, Kraków
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Historyczne