Annual convent of RAMI

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Rosja i Polska w nowych realiach
Miejsce: Moskwa, Rosja
Nazwa jednostki: MGIMO, RAMI