prof. Leonid Gorizontow, Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk
[prof. Leonid Gorizontov, Institute of General History, Russian Academy of Sciences]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

Nazwa jednostki: Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii