recenzent w przewodzie doktorskim
[PhD Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Grzegorz Jerzy Liebrecht
Tytuł publikacji: Biskup Augustyn Łosiński - ordynariusz diecezji kieleckiej (1910-1937)
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach