Russia and its Western neighbors. The concept of East-Central Europe in the post-war world
[Russia and its Western Neighbors. The concept of East-Central Europe in the post-war world]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Russia and Europe. Interaction and mutual understanding
Miejsce: Moskwa, Rosja
Nazwa jednostki: Instytut Historii Powszechnej, Rosyjska Akademia Nauk