Polska-Litwa: stare i nowe problemy
[POland-Lithuania: on old and new problems]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin, Kaunas
Rok wydania: 2015
Redaktorzy: Mirosław Filipowicz, Rūstis Kamuntavičius