O Richardzie Pipesie
[On Richard Pipes]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1230-5057)
Rok wydania: 2019
Tom: 53
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 33-36
Dostęp WWW: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SDR/article/view/SDR.2018.2.03/17531
DOI: 10.12775/SDR.2018.2.03Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Mirosław Filipowicz",
title = "O Richardzie Pipesie",
journal = "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej",
year = "2019",
number = "2",
pages = "33-36"
}

Cytowanie w formacie APA:
Filipowicz, M. (2019). O Richardzie Pipesie. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 2, 33-36.