The socio-cultural dimension of the Eastern Partnership (EaP):contingencies and prospects

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: European Neighborhood Policy: (multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region
Redaktorzy: Katarzyna Żukrowska, Anna Visvizi, Joanna Stryjek, Małgorzata Zajaczkowski
Strony od-do: 157-176
Dostęp WWW: https://www.researchgate.net/publication/318673034_European_Neighborhood_Policy_multi-level_governance_the_reform_process_and_prospect_of_enhenced_cooperation_in_the_region