Europa i Unia Europejska. Historia - kultura,
[Europe and European Union. History - Culture]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Redaktorzy: Jerzy Kłoczowski, Mirosław Filipowicz