Feliks Koneczny jako historyk Rosji
[Felix Koneczny as historian of Russia]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Rosja-Polska. Historycy i archiwiści w poznaniu wzajemnej przeszłości
Miejsce: Moskwa