Richard Pipes (Harvard University) Putin's Russia

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

Nazwa jednostki: Instytut Historii KUL