Idesbald Goddeeris, Leuven

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

Nazwa jednostki: Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych