miedzynarodowa konferencja w ramach projeku
[international conference "Poland-Russia: are we condemned to fatalism of hostility?"]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej