Tradycje polskiego federalizmu a proces jednoczenia Europy,
[Traditions of Polish federalism and the process of European unification - "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", vol. 10, 2012, no 4.]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Redaktorzy: Jerzy Kłoczowski, Mirosław Filipowicz