Kukiela studia nad Czartoryskim
[Kukiel and his Czartoryski' Studies]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Kraków-Warszawa
Rok wydania: 2019
Tytuł publikacji: Historia - wojsko - polityka : Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło
Redaktorzy: Tomasz Siewierski, Zbigniew Zielonka
Strony od-do: 457-468
Streszczenie: Artykuł odnosi się do pisanych już pod koniec życia i głównie na emigracji studiów Kukiela poświęconych osobie i działalności księcia Adama. Same przeciwieństwa: wojskowy pisze o dyplomacie, zaś historyk, który stracił dostęp do archiwaliów krajowych podjął temat, którego nie podejmował gdy miał do nich łatwy dostęp jako dyrektor Muzeum Czartoryskich. Jedno ważne studium wydane po angielsku i adresowane do ludzi Zachodu, pokazujące Czartoryskiego jako męża stanu europejskiego formatu (tu zgoda) i jedynego poważnego przeciwnika cara Mikołaja I (tu przesada).
Słowa kluczowe: Adam Czartoryski, emigracja polska, wiosna ludów, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, dyplomacja europejska