recenzent rozprawy doktorskiej
[recenzja rozprawy doktorskiej]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Mariusz, Sawa
Tytuł publikacji: Iwan Kedryn-Rudnycki (1896-1995). Działalność i myśl