Cultural and historical heritage of the East-Central Europe

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: V Międzynarodowy Kongres Studiów nad Białorusią
Miejsce: Kaunas
Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Witolda Wielkiego, Kowno (Kaunas), Litwa