[Rec.] A. Polonsky, The Jews in Poland and Russia, vol. 1-2, Oxford-Portland 2010
[[Rev.:] A. Polonsky, The Jews in Poland and Russia, vol. 1-2, Oxford-Portland 2010]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1732-1395)
Rok wydania: 2011
Tom: 9
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 187-189