2022Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzja podręcznika akademickiego
Odznaczenie krajowe państwowe


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020

 • Meta-subject research in Polish pedagogy. Introduction to the subject matter
  [Badania metaprzedmiotowe w polskiej pedagogice. Wprowadzenie w problematykę]

  [w:] Forum Pedagogiczne
 • Sensory Integration in Poland as a New Area of Practice and Theory in Social Sciences
  [Integracja sensryczna jako nowy obszar teorii i praktyki nauk społecznych w Polsce]

  [w:] Roczniki Pedagogiczne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2019


  Książka naukowa recenzowana  2018

 • Kategoria ogólności w pedagogice. Uwagi metodologiczne
  [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika


 • 2017  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2016


  Książka naukowa recenzowana

  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


  2015
  2014


  Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja międzynarodowa
  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  Recenzja artykułu naukowego

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej  2012
  Hasło encyklopedyczne


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  2011


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej  2010
  Hasło encyklopedyczne


  2009


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Hasło encyklopedyczne


  Redakcja naczelna publikacji naukowej  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
  2008


  Recenzja artykułu naukowego


  2007
  2006  2005

 • Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN