Konsultacje:

kontakt e-mailowy: piotr.magier@kul.pl
oraz konsultacje czwartek, godz. 10.00-11.40:
sala C527 lub C520


Materiały

I. Pedagogika ogólna:

pedagogika_jako_nauka.pdf

kierunki_w_pedagogice.pdf

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2022 12:22