20232022
2021
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

20202019Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2018
Hasło encyklopedyczneWygłoszenie referatu na konferencji


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
2017Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2015

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2014
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRozdział w książce


Redakcja naczelna publikacji naukowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2009


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


2008Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym