dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
adiunkt - Katedra Historii XVI-XVIII wieku
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.januszek-sieradzka_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3227-3797