- magister historii, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, uzyskany 17.06.2002 r. na podstawie pracy: Materialne podstawy utrzymania i funkcjonowanie zamku królewskiego w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta (1548-1572), napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Borkowskiej OSU

 

- doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, uzyskany 15.06.2005 na podstawie rozprawy: Rezydencja królewska w Niepołomicach w czasach panowania króla Zygmunta Augusta (1548-1572), napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Borkowskiej OSU (recenzenci: prof. dr hab. Leszek Kajzer, dr hab. Jan Ptak)

 

- doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, uzyskany 18.04.2018 na podstawie osiągnięcia naukowego: Cykl publikacji nt. Curia regis, curia reginalis - dwór królewski i kultura dworska w epoce jagiellońskiej (recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Marek Ferenc - UJ, dr hab. Lidia Korczak - UJ, dr hab. Piotr Jan Węcowski - UW)

 

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Januszek-Sieradzka

 

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021 10:43