2021


Książka naukowa recenzowana
2020


2019


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2018


Książka naukowa recenzowana

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzja w przewodzie doktorskim
Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowejRedakcja naczelna publikacji naukowej


2016

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow
2014Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2013
Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmie2011Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2010


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego2009


Książka naukowa recenzowana

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Prezentacja na konferencji krajowej


2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2006

 • Grzech jako choroba duszy w homilii św. Bazylego Wielkiego "O tym, że Bóg nie jest sprawcą zła".
  [w:] VOX PATRUM

 • 2005

 • Odpowiedzialność człowieka za przyrodę w ujęciu Bazylego Wielkiego: część 1
  [w:] VOX PATRUM

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2004  2003  2001

 • Przyroda w korespondencji Bazylego Wielkiego z Grzegorzem z Nazjanzu.
  [w:] Classica Wratislaviensia ISSN 0239-6661; ISSN 0578-4387
 • Szatan – duch powietrza w nauce Bazylego Wielkiego.
  [w:] VOX PATRUM

 • 1999

 • Wizja prapoczątków świata w Heksaemeronie Bazylego Wielkiego: część 2.
  [w:] VOX PATRUM

 • 1998

 • Wizja prapoczątków świata w Heksaemeronie Bazylego Wielkiego: część. 1
  [w:] VOX PATRUM
 • Wypowiedzi św. Ambrożego przeciwko dewastacji ziemi
  [w:] VOX PATRUM

 • 1996