Przyroda w korespondencji Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
[Nature in Letters of Basil the Great and Gregory of Nazianzus]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: STAROŻYTNI GRECY I RZYMIANIE WOBEC OTACZAJĄCEGO ŚWIATA.
Miejsce: Wrocław