ΑΛΗΘΕΙΑ in Plato’s Apology and John’s Gospel

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: KOLOKWIA PLATOŃSKIE X
Miejsce: Kudowa-Zdrój