Hermocrates of Syracuse and His Anti-Athenian Politics of Revenge

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Second Interdisciplinary Symposium on the Heritage in Western Greece
Miejsce: Siracusa, Palazzo Borgia, via Pompeo Picherali 10
Nazwa jednostki: Fonte Aretusa; Sicily Center for International Education, Siracusa