redaktor tematyczny
[thematic editor]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Littera Antiqua