Komisja Bizantynologiczna PAN

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym